Mikrofoni

МИКРОФОН

Изборът на микрофон изключително много зависи от неговото предназначение. На пазара има богат избор от опции, затова в днешната статия само ще засегнем темата като разгледаме каква е разликата между най-често срещаните микрофони. 

Съществуват два основни типа, в зависимост от принципа на тяхната конструкция – динамични и кондензаторни. Основната разлика се крие във вида на електроакустичния преобразувател на микрофона, който има за цел да превърне акустичната енергия на звука в електрически сигнал удобен за пренасяне или да бъде записан в последствие. 

Динамични микрофони

Динамичен микрофон Shure SM58

Динамичните микрофони са комбинация между тънка диафрагма, електрическа намотка около нея и електромагнит, оформяйки нещо като миниатюрен електрически генератор, задвижван от звук. Самите звукови вълни, които попадат в много тънката и чувствителна мембрана (диафрагмата) я карат да започне да вибрира, заедно с намотаната около нея тънка жичка. Това движение се случва в електромагнитното поле на постоянен магнит, в резултат на което се индуцира слаб ток – електрическият сигнал на звука. 

Динамичните микрофони имат сравнително елементарна конструкция и поради това са икономични и издръжливи, а в следствие на това и по-разпространения и използван тип. Те могат да осигурят отлично качество на звука и добри параметри на приемания сигнал. По-специално могат да поемат много високо ниво на звуково налягане без да имат проблеми, а са и доста толерантни към неблагоприятни условия на околната среда, като например ниски или високи работни температури или нива на влажност. 

Кондензаторни микрофони

Кондензаторен микрофон Shure SM27

Кондензаторните микрофони имат малко по-различна конструкция от динамичните, като и самото им име има пряка връзка с устройството им. Те използват две тънки пластини, най-често метални, разположени много близо една до друга (предна диафрагма и задна пластина), като предната се движи спрямо другата от промените в налягането на въздуха, предизвикано от звуковите вълни. Тази конструкция на практика формира електронният компонент наречен кондензатор, използван за временно съхранение на електрически заряд, като именно от тук идва името на този тип микрофони. При подаване на напрежение към този кондензатор се формира електрическо поле между диафрагмата и задната пластина, което е пропорционално на разстоянието между тях. При движението на диафрагмата от звуковите вълни се променя разстоянието спрямо задната пластина, а това води до промяна на параметрите на кондензатора и съответно формира електрическия сигнал отговарящ на възприетия от микрофона звук. Кондензаторните микрофони съдържат допълнителна електроника, тъй като имат нужда от активно захранване, за да могат да функционират. Това от своя страна води до две потенциални ограничения, тъй като наличието на електроника може да доведе до вкарването на шум в сигнала, а може и да ограничи максималното ниво на сигнала. Хубавото обаче е, че добрите кондензаторни микрофони имат много ниско ниво на шум и предлагат много широк динамичен обхват. Поради тази причина е добре да обръщате внимание на тези два параметъра, които трябва да са споменати в характеристиките на съответните продукти. 

Кондензаторен или динамичен микрофон?

Изборът между динамичен и кондензаторен микрофон обикновено зависи не само от източника, който трябва да бъде записан или предаден към озвучителна система, но също така и от конкретните условия, в които ще се ползва. Като цяло динамичните микрофони са предпочитани за ползване на открито или в по-екстремни условия, докато кондензаторните са избирани по-скоро при контролирана среда, като например звукозаписно студио.

Музикалните магазини предоставят богат избор от микрофони и въпреки че има много марки, които произвеждат висококачествени продукти една от най-добрите в производството на микрофони е Shure. Forte Music са официалните представители на Shure за България. Можете да поръчате от техния онлайн сайт Muzikalen.bg или директно от Shure.eu